Elöverkänslighet

Elöverkänslighet är en påstådd sjukdom som det har börjat skrivas flitigt om för ca trettio år sedan när datorer och mobiltelefoner hade börjats sälja i större sälja i större skala. Elöverkänsliga personer kan uppleva besvär av dator- och mobilenheter då vistas nära föremålen. De första fallen av elöverkänslighet som uppmärksammades under 1980-talet trodde man hade att göra med de elektronmagnetiska fälten från enheterna. Dagens förklaringar till elöverkänslighet är betydligt mer komplicerade och mångfaktoriella. Det finns än så länge inget direkt orsaksamband mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet.

Existerar problemet?

Huruvida elöverkänslighet verkligen existerar råder det skilda uppfattningar om. Vissa påstår att det finns en direkt fara för hälsan på grund av elektromagnetiska fält. Andra menar att det är bara ett sätt att få extra bidrag från staten. Det finns förvisso en del hypokondriker i landet som ständigt letar efter nya sjukdomar att diagnosticeras för.  Riksförbundet för elöverkänsliga – FEB – får sammanlagt ca två miljoner kronor i bidrag per år. Det är värt att nämna att de som kritiserar elöverkänsliga ofta har koppling till företag som är intresserade av att dölja de negativa effekterna av elektromagnetisk strålning. Det krävs fler opartiska vetenskapliga undersökningar som inte är finansierade av privata företag för att vi ska kunna dra en säker slutsats om hur allvarligt problemet är.

Uppkomsten av fenomenet

Fenomenet som även kallas för elallergi har uppdagats så tidigt som på slutet av 1970-talet. I Sverige introducerades begreppet av Gunni Nordström som fick sin artikel om samhällets nya problem publicerad i TCO-tidningen. Det tog över tio år tills en statlig myndighet – RALF – blev klar med sin utvärdering av påstådda problemen som elektromagnetisk strålning leder till. Enligt deras rapport handlar den upplevda elöverkänsligheten om inget annat än så kallad nocebo effekt.  Sedan dess har elöverkänsliga personer skapat otaliga intressegrupper och föreningar runt om i Europa. Officiellt sett har dock inte fenomenet bevisats vara ett problem.

Läkemedel kan hjälpa dig med elallergi

Noceboeffekt

Vi som gillar psykologi och brukar läsa artiklar som handlar om hälsa och wellness känner säkert till begreppet placebo. Fenomenet placebo handlar om att människan väljer att tro på att medicinen eller behandlingen verkligen fungerar, även när det inte finns några som helst vetenskapliga bevis på det. I vissa tester provar man ge vatten till testpersoner och säger att det är ett läkemedel. Det har alltså bevisats i flera studier att till och med vatten kan leda till en förbättring av välmåendet om du som dricker vatten tror att det är bra för din hälsa.

Noceboeffekt är en omvänt variant av placebo där vi tror på att det vi utsätts för leder till negativa konsekvenser. Det sker alltså även när vi tror på att elektromagnetiska fält påverkar oss. Vi mår illa och tror att det beror på elektroniken vi använder – även när mätningarna klart visar att det inte finns någon strålning i närheten.